ÇALIŞMA GRUPLARI

BİTKİ GENETİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU

UZMANLIK ALANLARI

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

Doç. Dr. Yalçın KAYA

Bitki Islahı ve Genetiği, Yağlı Tohumlar, Hibrit Islahı 

 

 

Doç. Dr. Semra HASANÇEBİ

Bitki Moleküler Genetiği, Biyoteknoloji  

 

 

Yrd. Doç. Dr. Necmi BEŞER

Bitki Islahı ve Genetiği, Tahıllar, Gen Kaynakları

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nuran EKİCİ      

Hücre Biyolojisi, Bitki Embriyolojisi

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Bitki Doku Kültürü, Bitki fizyolojisi, Endemik Bitkiler, Süs Bitkileri

 

 

TIBBİ GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

 

 

 

Prof. Dr. Oğuzhan DOĞANLAR

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Filogeni, Genetik Toksikoloji

 

 

Prof. Dr. İlker DIBIRDIK 

Tıbbi Biyokimya, Farmakokoloji, Histoloji

 

 

Doç. Dr. Hakan GÜRKAN

Tıbbi Genetik, İnfertilite Genetiği, Dismorfoloji

 

 

Doç. Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR

Moleküler Biyoloji, Fizyoloji, Toksikoloji

 

 

Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR

Tıbbi Genetik, Transplantasyon İmmünolojisi, Sitogenetik

 

 

Yrd. Doç. Dr. Jülide DUYMAZ

İmmunoloji

 

 

MİKROBİYAL GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

 

 

 

Prof. Dr. Ece ŞEN

Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Genetik, Biyoteknoloji

 

 

Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU

Genel Mikrobiyoloji, Atmosfer ve Gıda Mikrobiyolojisi, Mikoloji

 

 

HAYVAN GENETİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KÖK

Hayvan Genetiği, Moleküler Genetik

 

 

Bu içerik 03.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2268 kez okundu.